Kdo jsme

Naše firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy.

V současnosti naše firma zaměstnává 200 zaměstnanců. Celkový obrat za rok 2018 dosáhl výše cca 275 mil. Kč, z něhož více než 18 % představoval vývoz (především do Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Rumunska) .
Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřinná společnost v Polsku. Úspěšná výrobní kooperace probíhá také se zahraničními firmami.
Základní jmění společnosti je 1 000 000,- Kč.
Výrobní plocha společnosti je cca 6 600 m2, skladová plocha: krytá 810 m2 + volná plocha 400 m2.

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO IATF 16 949. Rozšiřováním výrobního sortimentu, přípravou nových výrobků a aktivním zapojením marketingu chceme vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň poskytovaných služeb