Výrobní prostory

Pro strojírenskou výrobu je vyčleněno nová hala 1600m² výrobní plochy navazující na stávající areál.