Stavěče dveří

SD 1 Stavěč dveří - s gumou
SD 2 Stavěč dveří - s trnem (bez gumy)