HOBES spol. s.r.o.

Jesteśmy tradycyjnym firmą inżynierską posiadającą bogate doświadczenie techniczne i doświadczony, wykwalifikowany personel.

Wprowadzenie

HOBES-POLSKA jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z 49% udziałem kapitału zagranicznego, utworzoną według polskiego kodeksu spółek handlowych pod koniec 1995 roku przez firmę "B&G" Andrzej Bartnik, Katowice, Polska i "HOBES s.r.o." Horni Benesov, Czechy. W marcu 1996 roku procedura rejestracyjna zakończyła się
i w kwietniu nowa spółka rozpoczęła działalność już pod własną nazwą. Kapitał zakładowy, wynoszący początkowo 5.000,- PLN,
w lutym 1998 podniesiony został do 20.000,- PLN, natomiast w 2003 roku podniesiony został
do 50.000,- PLN; regularnie przyrasta jednak wielkość kapitału zapasowego, a w ostatnim bilansie
(za rok 2008) suma kapitałów własnych spółki przekracza 1.200.000,- PLN
(nie licząc wypłaconych wspólnikom dywidend za lata ubiegłe).

Firma B&G zajmowała się handlem: domofonami, bramofonami, zamykaczami i wszystkimi rodzajami zamków i wkładek.

HOBES s.r.o. wniósł specjalizację w dziedzinie produkcji zamków, kluczy i wkładek.

HOBES-POLSKA Sp. z o.o. odziedziczył najlepsze tradycje z obu firm,
i choć jest firmą małą, to niezwykle prężną, otrzymującą silne wsparcie
udziałowca – HOBES, spol. s r.o.

 

Возможно, вы хорошо разбираетесь в футболе? Тогда вы можете заработать на этом уже сегодня и сделать это на https://pari-match-betting.com/ очень просто. Действуйте!