Certifikace

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, ISO 14001 a ČSN ISO 3834-2. Rozšiřováním výrobního sortimentu, přípravou nových výrobků a aktivním zapojením marketingu chceme vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň poskytovaných služeb.