Vzdělávání zaměstanců

název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti HOBES, spol. s.r.o.

reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/ 0013091

anotace: Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti HOBES, spol.s.r.o. v sérií kurzů za měřených na měkké dovedností (obchodních a prezenčních dovednosti) a na sérií kurzů Obecného IT. Celkem bude do projektu zapojeno 48 zaměstnanců, 12 z nich jsou osoby ve věku nad 54 let. Celkem 48 osob přesáhne bagatelní podporu. Projekt bude realizován 24 měsíců, a to v Moravskoslezském kraji.