Výrobní zařízení pro autoprůmysl

Výroba výlisků pro autoprůmysl se provádí převážně na plně automatizovaných postupových lisech Heilbronn 220, PME 100, PME 250, PME 500.
Veškeré nástroje, nářadí a kontrolní přípravky si vyrábíme ve vlastní nástrojárně. Kromě běžných strojů máme k dispozici 2 CNC obráběcí centra MCV 1000 SPEED a MCV 750. Jsme rovněž vybaveni třemi drátovými řezačkami Hitachi 470R a elektrojiskrovou hloubičkou EIH 8M.


1. Lisy

Výstředníkové:

 • 25 tun 5 strojů
 • 40 tun 15 strojů
 • 63 tun 5 strojů
 • 63 tun s podáváním 4 stroje
 • 100 tun 1 stroj
 • 100 tun s podáváním 3 stroje
 • 160 tun 1 stroj
 • 160 tun s podáváním 2 stroje
 • 220 tun 1 stroj
 • 250 tun s podáváním 1 stroj
 • 500 tun s podáváním 1 stroj

Hydraulické:

 • 100 tun 1 stroj - přesný střih do tl. mat. 3 mm, š. 100 mm
 • 100 tun 3 stroje -tvarované výlisky do tl. mat. 1,5 mm, š. 190 mm

2. Odporové svařování šroubů a matic

Svařování matic a šroubů provádíme jak na klasických odporových svářečkách, tak i na moderním impulsním svářecím lise:

 • Impulsní svářecí zařízení KKE 6/15 s,
 • Jakostním kontrolním systémem KKE-Q

 

 • stůl lisu 800 x 400 mm
 • pracovní zdvih max. 200 mm
 • rychlost zdvihu 20 - 200 mm/s
 • lisovací síla max. 15 kN
 • přesnost nastavení +- max. 2,5 %
 • vzdálenost elektrod při otevření nářadí max. 300 mm