Investice do rozvoje ERP a MES v rámci společnosti HOBES

název projektu: Investice do rozvoje ERP a MES v rámci společnosti HOBES

reg.č.projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/ 0004977

anotace: 

Projekt řeší pořízení nového vnitropodnikového informačního systému včetně nástavby v podobě MES (SW+HW), který umožní zavést digitalizaci výroby, resp. výrobních a předvýrobních etap, odstraní papírovou agendu v rámci výroby i firmy, a povede k plné digitalizaci podnikových procesů.

Cílem realizace projektu je tak:

  • Pořízení plnohodnotného ERP i MES systému (SW + HW), což povede k dosažení vysoké úrovně jednoduchosti správy dat a též jejich dostupnosti výlučně v online podobě,
  • podstatné zvýšení kvality informační toků ve společnosti,
  • minimalizace časů pro rozhodovací proces,
  • efektivnější řízení a chod výroby díky její automatizaci a digitalizaci,
  • sledování stavu zakázek online, sledování stavu strojů včetně jejich údržby, fronty práce strojů online,
  • snížení chybovosti vlivem zavedení nového výrobního software a mobilních terminálů.